world wide shipping

100% Lin made in Sweden

Det är med stolthet vi förvaltar och utvecklar ett av Sveriges kulturarv. Växbo Lin startade 1990, på samma plats där linne producerats i århundraden. Ett galet projekt, att mitt på den svenska landsbygden, bygga upp en ny fabrik just som det mesta av svensk industri började flytta till länder med billigare arbetskraft.

För oss är det viktigt att den svenska industrin lever vidare så att arbetstillfällen och kunskap bevaras. Vi väver och syr våra linneprodukter på fabriken i Hälsingland. Vårt mål är att väva samman gamla hantverkstraditioner med modern design.

Vi är övertygade att vi behöver konsumera färre men bättre ting. Vårt bidrag är bruksföremål i linne, ett naturmaterial som håller i generationer.